Author Archive

Stämma 2018

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 26 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet (verksamhetsberättelse 2017). Fiskekort priserna har höjts från år 2018, till 50 kr för dagskort och till 500 kr för årskort. Från år 2018 gäller även maxmått för abborre på 40 cm, sen tidigare finns det ett maxmått för gädda på 100 cm. Protokoll från stämman.

Verksamhetsberättelse 2017

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Verksamhetsberättelse för 2017 presenteras nu inför vårens stämma som kommer att ske den 26 april, mer information kommer längre fram.

Nu är det högvatten i Kävlingeån som svämmar över på ängar längs ån, vilket ger goda förutsättningar för gäddans lek om någon månad. Högvattnet medför även att stor blank havsöring lockas upp från kusten, rapporter de senaste veckorna visar på fina fiskar mellan 3 och 5 kg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stämma 2017

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 26 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet. Beslöts att fiskekort priserna ska höjas från år 2018, till 50 kr för dagskort och till 500 kr för årskort. Vidare bestämdes att maxmått på gädda ska vara 100 cm och 40 cm för abborre, vilket kommer att gälla från år 2018. Nytt från och med 2017 är att fiskekort kan lösas via internet via appen fiskekort.se  Protokoll från stämman

Fiskekort.se

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Från år 2017 går det lösa fiskekort via mobiltelefon eller dator. Gå in på länk nedan, så hittar ni lätt fram hur ni löser fiskekort digitalt. När ni löser årskort rekommenderas att ni skriver ut kortet så det lätt går att visa upp vi kontroll.

hemsidesknapp

Stämma 2016

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 28 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet och den stora förlust av föreningens ordförande Lars Pålsson som sedan starten av fiskevårdsområdet hängivit arbetat med goda resultat för fisken och fisket i ån. Protokoll från stämma.

Rinnebäck-16

Efter stämman informerade Lukas Österling från Länsstyrelsen hur myndigheten ser på äldre dämmen som finns i Kävlingeån. Lukas berättade vilka lagar och regler som gäller samt Vattendirektivets målsättning med att undanröja vandringshinder och återskapa naturliga strömvattenmiljöer.

Anders Eklöv redogjorde därefter för utförda provfisken i ån och resultat från fiskfällan vid Håstad.

 

Kävlinge Å Dag

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Kävlingeåns Vattenråd och Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområde inbjuder ungdomar och familjer till en dags fritt fiske längs Kävlingeåns stränder den 14 maj kl. 10 – 15. Tipsrunda arrangeras med fina priser. Möjlighet att låna fiskespö och proffsiga instruktörer visar hur fisken ska fångas samt guidning av en naturpedagog. Korv och läsk serveras. Kävlinge Scoutkår hjälper till under dagen och berättar om sina aktiviteter. Natursnokarna i Kävlinge kommer att vara på plats och visa vägen till något spännande. Vi kommer att hålla till på Måsängen söder om Kvarngatan i Kävlinge. Karta

Fiskets Dag arrangeras i samarbete med Scouterna Kävlinge, Natursnokarna Kävlinge, Sportfiskarna i Skåne och Fk-Balans. Informationsblad

Fiskestämma 2016

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Medlemmar i  Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge.

Torsdagen den 28:e april, kl. 19.00.

 

Lax i Kävlingeån 2015

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Vid elfiske i Bråån (18/9) fångades ett flertal laxungar (årsungar kläckta våren 2015). Vid fisket fångades även mycket rikligt med öring, elritsa, grönling och sandkrypare. Läs rapporten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Öring (överst) och lax

Kävlingeån har historiskt varit ett laxvattendrag där stora laxar fångades under 1800-talet, vilket bekräftas av på den tiden kända biologen Sven Nilsson. Laxen försvann under 1900-talet på grund av vandringshinder och föroreningar.

Svenska Lax och Laxöringföreningen försökte för 50 år sedan få tillbaks laxen i Kävlingeån.  Under åren 1944 – 1975 planterades det ut ca 2 miljoner laxungar inom Kävlingeåns vattensystem. Föreningen hade kläckerier belägna på olika platser i avrinningsområdet, först vid Skogsmöllan därefter Håstadmölla och slutligen vid Ellinge. Trots stora utsättningar av lax under en 30-års period, gav detta inget resultat för att etablera ett självreproducerande laxbestånd i Kävlingeån. Dålig vattenkvalité i Kävlingeåns huvudfåra var med all säkerhet en av orsakerna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Strömbiotop i Bråån

Det är nu ytterst glädjande att kunna konstatera förekomst av lax i Bråån, vilket visar att lax har vandrat upp och lekt i Bråån under hösten 2014.