Author Archive

Lyckad lek för abborren 2015

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Vid årets nätprovfiske i Löddeåns nedre delar fångades 12 fiskarter, vanligast var abborre, mört och löja. Jämförelse med fisket 2013 och 2014 var mönstret motsvarande med fler fiskar i åns nedre delar. Totalt har 15 fiskarter fångats vid provfiskena 2013 – 2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Löja (överst) och skarpsill

En udda art som har fångats är skarpsill, som är en marin art, men kan under sommarhalvåret vandrar upp i åns nedre del.

Antalet årsungar av abborre var betydligt högra vid fisket 2015 jämfört med föregående år, vilket visar på att abborrens lek och ynglens överlevnad våren 2015 har varit framgångsrik. Läs rapporten

Öring vid provfiske

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Vid provfiske i en mindre bäck öster om Löddeköpinge fångades ett flertal årsungar av öring nedströms ett partiellt vandringshinder. Uppströms i bäcken erhölls endast en öring, vilken var större och kläckt våren 2014. Andra fiskar som fångades nedströms vandringshindret var småspigg, storspigg och ål.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tydligt är att kulverten har utgjort vandringshinder för havsöring hösten 2014, men att fisk kan passera vissa år, troligt höstar med höga flöden. Det föreslås därför att vandringshindret åtgärdas med uppbyggnad nedströms kulvert med block för att underlätta fiskens vandring. Preliminär rapport.

Fiskets Dag 16 maj

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fisketsdag1

Glada och ivriga fiskare i alla åldrar strömmade till längs Kävlingeån vid Måsängen denna lite lätt gråmulen dag. Från bryggan hördes skratt och rop när små mörtar och löjor drogs upp. För många deras första fiskar, de flesta släpptes tillbaks andra togs med hem till katten. Fk-Balans hjälpte till och visade även hur storfiskarna fångar fisk med proffsig utrustning. Lödde Scoutkår grillade korv och visade lekar. Sportfiskarna Skåne berättade om sin verksamhet.

Fisketsdag2

Naturpedagogen Ingegerd berättade och visade småkryp som håvades upp  längs åkanten. Det var många som gick långs ån och löste tipsrundan. Priser kommer att delas ut den närmaste veckan. Rätt tipsrad.

Fisketsdag3

Efter fiske och tipsrundan var det gott med en korv som Scouterna serverade.

Protokoll fiskestämma 2015

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Den 27 april avhölls årets fiskestämma på Kryddgården i Löddeköpinge. Till stämman hade representanter från Höje å fiskevårdsområde bjudits in. Efter stämman utbyttes erfarenheter mellan Höje å och Lödde- Kävlingeåns fiskevårdsområden, fiskeregler, kortpriser, upplåtelse av fiske mm diskuterades. Avslutningsvis redogjorde Andres Eklöv om utförda fiskundersökningar under 2014. Stämmoprotokollet finns här.
Protokoll – fiskestämma

Fiskets Dag Kävlingeån 2015

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområde inbjuder ungdomar och familjer till en dags fritt fiske längs Kävlingeåns stränder den 16 maj kl. 10 – 15. Tipsrunda arrangeras med fina priser. Möjlighet att låna fiskespö och proffsiga instruktörer visar hur fisken ska fångas samt guidning av en naturpedagog. Korv och läsk serveras. Lödde Scoutkår hjälper till under dagen och berättar om sina aktiviteter. Vi kommer att hålla till på Måsängen söder om Kvarngatan i Kävlinge. Karta

Fiskets Dag arrangeras i samarbete med Scouterna Lödde, Sportfiskarna i Skåne och Fk-Balans. infoblad

Brygga-15

Vårsol

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Nu kommer våren för fullt efter en lång seg höst-vinter, mest regn och blåst. Fisket har under tidig vår varit ganska så bra i Kävlingeån med en hel del blank fin havsöring och flertalet stora gäddor över 10 kg. Fiska nu i den sköna vårsolen och njut. I maj arrangerar fiskevårdsområdet återigen fiskets dag vid Kävlinge. Förra året var denna dag mycket uppskattad och ca 200 kom för att se och lära sig fiska.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vatten- och fiskemuseum Kävlingeån

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Svenska Lax- och Laxöringföreningen startade under 1940-talet ett omfattande vatten- och fiskevårdsprojekt i Kävlingeån. Arbetet genomfördes inom hela avrinningsområdet med syfte att återställa naturliga miljöer för vattenlevande organismer, vilket bl. a. utfördes genom att restaurera vattenbiotoper och strandzoner med trädplanteringar. Ett av slutmålen var att lax åter skulle vandra upp i Kävlingeån för lek och utgöra en stor resurs för samhället.

I slutet av 1940-talet skapade föreningen ett vatten- och fiskemuseum på Håstadmölla som då var en etablerad undersökningssanstalt i södra Sverige.

MuseumWebb3

Under 2014 har museet restaurerats för att utgöra en kunskapskälla för andra personer, föreningar och skolklasser som har intresse för vatten, fisk och miljö.

Förfrågan om visning ta kontakt med Anders Eklöv eklov[at]fiskevard.se Infoblad

Fiskets Dag 2014

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

FisketsDag3

Under en klarblå himmel med vårglad sol kom ungdomar, familjer och barn till årets fiskehändelse vid Kävlingeån. Det provades på fiske från bryggan, nästan alla fick fisk, inga stora men för många barn deras första någonsin. Stor glädje och glada miner intogs en välbehövlig grillkorv med dricka som serverades av Kävlinge Scoutkår Knopen. Ulf Svensson med kamrater från fiskeklubben Balans visade på olika sätt att meta upp fisken, bottenmete, flötmete, mm. Calle Larsson från Fiskekompaniet i Lund visade utrustning för Karpfiske. Robin och Philip från Naturbruksgymnasiet  Osby informerade om deras fina utbildning om fisketurism och vattenbruk. I slutet av dagen skulle priser delas ut för bäst rätt på tipsrundan, de flesta hade dock gott hem, men priser kommer att delas ut den närmaste veckan. Rätt svar på tipsrundan finns här.

FisketsDag4

Fiskestämma 2014

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt, Okategoriserade

Medlemmar och funktionärer i Kävlingeåns- Löddeåns fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på kommunhuset i Kävlinge, måndagen den 28 april kl 19.00. Ärenden enligt stadgarna. Styrelsen önskar er välkomna.