Author Archive

Fiskets Dag i Kävlingeån 26 april

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområde inbjuder ungdomar och familjer till en dags fritt fiske längs Kävlingeåns stränder den 26 april kl. 10 – 15. Invigning av fiskestig och tipsrunda arrangeras. Möjlighet att låna fiskespö och proffsiga instruktörer visar hur fisken ska fångas samt guidning av en naturpedagog. Korv och läsk serveras. Kävlinge Scoutkår hjälper till under dagen och berättar om sina aktiviteter. Vi kommer att hålla till på Måsängen söder om Kvarngatan i Kävlinge (Karta).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   

Fiskets Dag arrangeras med stöd från projektet; Kävlingeån – Den blå leden genom Lundaland

 

HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Pressmeddelande 2014-02-25

2012 slog Mark- och miljööverdomstolen fast att gamla privilegiebrev inte kan jämställas med tillstånd enligt miljöbalken.

Sedan dess har frågan om urminnes hävd prövats i flera rättsfall.

– Det finns nu en tydlig rättslig praxis och HaV kan därför gå ut med en vägledning till landets länsstyrelser om att ägare till vattenkraftverk som drivs med hänvisning till urminnes hävd ska ansöka om tillstånd, säger Anders Skarstedt på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Kraftverk

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

 

 

Protokoll fiskestämma 2013

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Den 29 april avhölls årets fiskestämma på kommunhuset i Kävlinge. Efter stämman informerade Elisabeth Öhgren om Leaderprojektet Lundaland och om kommande samarbete med fiskevårdsområdet i Kävlingeån. Avslutningsvis redogjorde Andres Eklöv om utförda fiskundersökningar  under 2012 och planerade fiskevårdsarbeten.  Stämmoprotokollet finns här.  Protokoll ,fiskestämma

Sen vår

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Idag är det den 25 mars och isen ligger fortfarande längs kanterna och på åns lugnare partier. Alla väntar på den efterlängtade våren som försvann. I början av mars när det var något varmare fångades det några fina gäddor vid Kävlinge och längre upp i ån.

Januari 2013

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

I början av året kom milt väder och snösmältning, detta gav höga flöden och goda förutsättningar för ett bra havsöringsfiske. Flera fina blanka fiskar fångades dessa dagar innan kylan åter kommer tillbaks.

Nätfiske på grunt vatten förbjuds

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt, Okategoriserade

Nätfiske längs den Skånska kusten förbjuds under vinterhalvåret. Beslutet togs av Havs- och vattenmyndigheten denna vecka och är ett mycket glädjande  besked för fiskevården i Skåne. Beslutet innebär att nätfiske på grunt vatten (< 3 m) förbjuds längs hela den Skånska kusten under perioden 15 september till den 30 april. Beslutet gäller från den 1 januari 2013. Mer finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

 

 

Höstfärger och gös

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hösten har nu kommit till ån. För några dagar sedan var några tyska vänner på besök, de var riktigt fiskehungriga. De fiskade på flera platser längs ån och lyckade fånga några vackra gösar och en riktigt stor sutare. Sutaren återutsattes och blev ej vägd men jag tippar att den vägde närmare 3 kg.

Midsommar vid Kävlingeån

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt, Okategoriserade

Idag är det den längsta dagen på året, i morgon midsommar. Skymningen längs ån är bedövande just nu, näktergalen i högvarv, massor med sländor över ån och fisken vakar ivrigt. Sådana kvällar som det varit denna vecka vill man inte gå och lägga sig. Naturen har sin bästa tid just nu, fisket på kvällarna mycket spännande med jagande abborrar och gäddor strax under ytan. Fiskevårdsområdet önskar alla fiskare längs ån en riktig fin midsommar och en bra fortsättning på sommaren.

 

Vattenlagstiftningen ses över

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt, Okategoriserade

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ny utredning kring vattenlagstiftning

Regeringen har satt till en utredning om vattenverksamheter.  Utredaren ska föreslå de ändringar i reglerna som behövs för att miljörättens grundläggande principer – såsom principen om att förorenaren betalar och principen om att bästa möjliga teknik ska användas – får genomslag även i den vattenrättsliga regleringen. Föreslagna ändringar ska säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och EU-rättslig reglering.

Nu  kantas ån av vårblommor. Buskar och träd börjar knoppas, snart leker fisken i vikar och vass.. Gädda, abborre och alla våra karpfiskar har sin lektid nu under våren och försommaren. Efter gäddleken, i början av maj, när temperaturen stiger i ån brukar gäddan hugga ivrigt. Ta väl vara på årets vackraste tid, njut av ån och fisket. Att bara sitta och titta på ett flöte medan näktergalen sjunger sina vackra strofer är verklig glädje för en fiskares  hjärta.

Vårflod

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Våren är äntligen här, höga flöden den senaste veckan har medfört att isen lämnat ån. Om någon vecka när flödet har sjunkit ner förväntas ett spännande fiske efter silver blank havsöring i åns nedre delar. Tänk på att återutsätta den magra lekfisken, låt den få komma ut till havet och bli till silver igen.