Fiskets Dag Kävlingeån 2015

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområde inbjuder ungdomar och familjer till en dags fritt fiske längs Kävlingeåns stränder den 16 maj kl. 10 – 15. Tipsrunda arrangeras med fina priser. Möjlighet att låna fiskespö och proffsiga instruktörer visar hur fisken ska fångas samt guidning av en naturpedagog. Korv och läsk serveras. Lödde Scoutkår hjälper till under dagen och berättar om sina aktiviteter. Vi kommer att hålla till på Måsängen söder om Kvarngatan i Kävlinge. Karta

Fiskets Dag arrangeras i samarbete med Scouterna Lödde, Sportfiskarna i Skåne och Fk-Balans. infoblad

Brygga-15

Vårsol

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Nu kommer våren för fullt efter en lång seg höst-vinter, mest regn och blåst. Fisket har under tidig vår varit ganska så bra i Kävlingeån med en hel del blank fin havsöring och flertalet stora gäddor över 10 kg. Fiska nu i den sköna vårsolen och njut. I maj arrangerar fiskevårdsområdet återigen fiskets dag vid Kävlinge. Förra året var denna dag mycket uppskattad och ca 200 kom för att se och lära sig fiska.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fiskets Dag 2014

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

FisketsDag3

Under en klarblå himmel med vårglad sol kom ungdomar, familjer och barn till årets fiskehändelse vid Kävlingeån. Det provades på fiske från bryggan, nästan alla fick fisk, inga stora men för många barn deras första någonsin. Stor glädje och glada miner intogs en välbehövlig grillkorv med dricka som serverades av Kävlinge Scoutkår Knopen. Ulf Svensson med kamrater från fiskeklubben Balans visade på olika sätt att meta upp fisken, bottenmete, flötmete, mm. Calle Larsson från Fiskekompaniet i Lund visade utrustning för Karpfiske. Robin och Philip från Naturbruksgymnasiet  Osby informerade om deras fina utbildning om fisketurism och vattenbruk. I slutet av dagen skulle priser delas ut för bäst rätt på tipsrundan, de flesta hade dock gott hem, men priser kommer att delas ut den närmaste veckan. Rätt svar på tipsrundan finns här.

FisketsDag4

Fiskestämma 2014

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt, Okategoriserade

Medlemmar och funktionärer i Kävlingeåns- Löddeåns fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på kommunhuset i Kävlinge, måndagen den 28 april kl 19.00. Ärenden enligt stadgarna. Styrelsen önskar er välkomna.

Fiskets Dag i Kävlingeån 26 april

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområde inbjuder ungdomar och familjer till en dags fritt fiske längs Kävlingeåns stränder den 26 april kl. 10 – 15. Invigning av fiskestig och tipsrunda arrangeras. Möjlighet att låna fiskespö och proffsiga instruktörer visar hur fisken ska fångas samt guidning av en naturpedagog. Korv och läsk serveras. Kävlinge Scoutkår hjälper till under dagen och berättar om sina aktiviteter. Vi kommer att hålla till på Måsängen söder om Kvarngatan i Kävlinge (Karta).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   

Fiskets Dag arrangeras med stöd från projektet; Kävlingeån – Den blå leden genom Lundaland

 

HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Pressmeddelande 2014-02-25

2012 slog Mark- och miljööverdomstolen fast att gamla privilegiebrev inte kan jämställas med tillstånd enligt miljöbalken.

Sedan dess har frågan om urminnes hävd prövats i flera rättsfall.

– Det finns nu en tydlig rättslig praxis och HaV kan därför gå ut med en vägledning till landets länsstyrelser om att ägare till vattenkraftverk som drivs med hänvisning till urminnes hävd ska ansöka om tillstånd, säger Anders Skarstedt på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Kraftverk

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

 

 

Protokoll fiskestämma 2013

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Den 29 april avhölls årets fiskestämma på kommunhuset i Kävlinge. Efter stämman informerade Elisabeth Öhgren om Leaderprojektet Lundaland och om kommande samarbete med fiskevårdsområdet i Kävlingeån. Avslutningsvis redogjorde Andres Eklöv om utförda fiskundersökningar  under 2012 och planerade fiskevårdsarbeten.  Stämmoprotokollet finns här.  Protokoll ,fiskestämma

Sen vår

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Idag är det den 25 mars och isen ligger fortfarande längs kanterna och på åns lugnare partier. Alla väntar på den efterlängtade våren som försvann. I början av mars när det var något varmare fångades det några fina gäddor vid Kävlinge och längre upp i ån.

Januari 2013

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

I början av året kom milt väder och snösmältning, detta gav höga flöden och goda förutsättningar för ett bra havsöringsfiske. Flera fina blanka fiskar fångades dessa dagar innan kylan åter kommer tillbaks.