Kävlinge Å Dag

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Kävlingeåns Vattenråd och Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområde inbjuder ungdomar och familjer till en dags fritt fiske längs Kävlingeåns stränder den 14 maj kl. 10 – 15. Tipsrunda arrangeras med fina priser. Möjlighet att låna fiskespö och proffsiga instruktörer visar hur fisken ska fångas samt guidning av en naturpedagog. Korv och läsk serveras. Kävlinge Scoutkår hjälper till under dagen och berättar om sina aktiviteter. Natursnokarna i Kävlinge kommer att vara på plats och visa vägen till något spännande. Vi kommer att hålla till på Måsängen söder om Kvarngatan i Kävlinge. Karta

Fiskets Dag arrangeras i samarbete med Scouterna Kävlinge, Natursnokarna Kävlinge, Sportfiskarna i Skåne och Fk-Balans. Informationsblad

Fiskestämma 2016

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Medlemmar i  Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge.

Torsdagen den 28:e april, kl. 19.00.

 

Protokoll fiskestämma 2015

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Den 27 april avhölls årets fiskestämma på Kryddgården i Löddeköpinge. Till stämman hade representanter från Höje å fiskevårdsområde bjudits in. Efter stämman utbyttes erfarenheter mellan Höje å och Lödde- Kävlingeåns fiskevårdsområden, fiskeregler, kortpriser, upplåtelse av fiske mm diskuterades. Avslutningsvis redogjorde Andres Eklöv om utförda fiskundersökningar under 2014. Stämmoprotokollet finns här.
Protokoll – fiskestämma

Vatten- och fiskemuseum Kävlingeån

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Svenska Lax- och Laxöringföreningen startade under 1940-talet ett omfattande vatten- och fiskevårdsprojekt i Kävlingeån. Arbetet genomfördes inom hela avrinningsområdet med syfte att återställa naturliga miljöer för vattenlevande organismer, vilket bl. a. utfördes genom att restaurera vattenbiotoper och strandzoner med trädplanteringar. Ett av slutmålen var att lax åter skulle vandra upp i Kävlingeån för lek och utgöra en stor resurs för samhället.

I slutet av 1940-talet skapade föreningen ett vatten- och fiskemuseum på Håstadmölla som då var en etablerad undersökningssanstalt i södra Sverige.

MuseumWebb3

Under 2014 har museet restaurerats för att utgöra en kunskapskälla för andra personer, föreningar och skolklasser som har intresse för vatten, fisk och miljö.

Förfrågan om visning ta kontakt med Anders Eklöv eklov[at]fiskevard.se Infoblad

Fiskestämma 2014

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt, Okategoriserade

Medlemmar och funktionärer i Kävlingeåns- Löddeåns fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på kommunhuset i Kävlinge, måndagen den 28 april kl 19.00. Ärenden enligt stadgarna. Styrelsen önskar er välkomna.

Nätfiske på grunt vatten förbjuds

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt, Okategoriserade

Nätfiske längs den Skånska kusten förbjuds under vinterhalvåret. Beslutet togs av Havs- och vattenmyndigheten denna vecka och är ett mycket glädjande  besked för fiskevården i Skåne. Beslutet innebär att nätfiske på grunt vatten (< 3 m) förbjuds längs hela den Skånska kusten under perioden 15 september till den 30 april. Beslutet gäller från den 1 januari 2013. Mer finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

 

 

Midsommar vid Kävlingeån

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt, Okategoriserade

Idag är det den längsta dagen på året, i morgon midsommar. Skymningen längs ån är bedövande just nu, näktergalen i högvarv, massor med sländor över ån och fisken vakar ivrigt. Sådana kvällar som det varit denna vecka vill man inte gå och lägga sig. Naturen har sin bästa tid just nu, fisket på kvällarna mycket spännande med jagande abborrar och gäddor strax under ytan. Fiskevårdsområdet önskar alla fiskare längs ån en riktig fin midsommar och en bra fortsättning på sommaren.

 

Vattenlagstiftningen ses över

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt, Okategoriserade

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ny utredning kring vattenlagstiftning

Regeringen har satt till en utredning om vattenverksamheter.  Utredaren ska föreslå de ändringar i reglerna som behövs för att miljörättens grundläggande principer – såsom principen om att förorenaren betalar och principen om att bästa möjliga teknik ska användas – får genomslag även i den vattenrättsliga regleringen. Föreslagna ändringar ska säkerställa att alla tillståndspliktiga vattenverksamheter har tillstånd i överensstämmelse med de miljökrav som ställs i miljöbalken och EU-rättslig reglering.

Nu  kantas ån av vårblommor. Buskar och träd börjar knoppas, snart leker fisken i vikar och vass.. Gädda, abborre och alla våra karpfiskar har sin lektid nu under våren och försommaren. Efter gäddleken, i början av maj, när temperaturen stiger i ån brukar gäddan hugga ivrigt. Ta väl vara på årets vackraste tid, njut av ån och fisket. Att bara sitta och titta på ett flöte medan näktergalen sjunger sina vackra strofer är verklig glädje för en fiskares  hjärta.