Fiskestämma 2020

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Hoppas att ni håller er friska. På grund av corona-viruset har styrelsen beslutat att skjuta upp årets fiskestämma.

Stämman kommer att hållas till hösten. Tid kommer att meddelas i god tid.