Stämma 2017

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 26 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet. Beslöts att fiskekort priserna ska höjas från år 2018, till 50 kr för dagskort och till 500 kr för årskort. Vidare bestämdes att maxmått på gädda ska vara 100 cm och 40 cm för abborre, vilket kommer att gälla från år 2018. Nytt från och med 2017 är att fiskekort kan lösas via internet via appen fiskekort.se  Protokoll från stämman